mTunes71.ComLogin Sign Up

Bangla 21th February Sms

Bayann0te vese ota, rokto veja k0to k0tha, Seto amar bangla vasa, Sokol vasar sera....ai voboner sera vasa, Bissojonin kotha, Tar0i maje stan paoa, Bangla amar vasa....

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 168 - Sun, 16 Oct 16
Like (2) - Dislike (1) - Send This

February Amar Bhai Er, February Amar Maayer, Eakusay February... Ami ki Volite Pa...ri!!

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 88 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (2) - Send This

Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY.

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 151 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

February february bangla vasar mas , Bangla amar matrivasa metai moner ash.

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 75 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (3) - Send This

Rafiq ,salam, borkot aro hajar beer sontan, Korlo vashar man rokkhe bilie apon pran. Jader rokte rangano ekush ora je omlan, Dhonno amar matrivasha dhonno oder pran..

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 166 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

Bangladesh er sonar chele, Vasa sohidder dol. Jibon diye ene dilo bangla vasar fol.. Tader dane ajke amra sadhin vabe bangla boli, Sei sonader tag er kotha kemon kore vuli..

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 173 - Sun, 16 Oct 16
Like (4) - Dislike (1) - Send This

Mone pore 52 er kotha, Mone pore 21 february er kotha. Jokhon hariyechi vaider, Diyeche rokto vasar jonno.

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 106 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

Magu ora bole sobar kotha kere nebe tumar kule suye golpo sunte debe nah .

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 74 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

Rokte kena bangla amar lakho sohider dan, Tobuo keno bondhu tomar bidesher proti tan... Sokal bela panta kheye boishaker oi dine , bikale abar uthcho mete english hindi gane...

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 176 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

Daoai boshe ma abar dhan vange, Binni dhaner khoi vaje, khoka tar kokhon ase kokhon ase.

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 88 - Sun, 16 Oct 16
Like (2) - Dislike (1) - Send This

J vasar jonno amra eto honney.. J vasar jonno eto roktopat... J vasa amader koreche mohan.. Sei vasa sohid der ke ki vulite pari..

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 130 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

February Amar Bhai ar, February Amar Maayer,Eakusay February. Ami ki Volita Pa...ri!!!...

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 89 - Sun, 16 Oct 16
Like (2) - Dislike (1) - Send This

Mukto bangla jugto koro , Sonar bangla dhonno korn, Mukto bangla sobar ache . Jukto kora moder asha, Bangla vasa praner vasa.

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 125 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (2) - Send This

Valobasar majhe kosto ache. Valo thakar majhe shanti ache. Dure thakar majhe tan ache. mone rakhar majhe santona ache. Tai mone rekho....21...FEBRUARY..

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 152 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This

Rafiq / Salam / Borkot Aro Hajar beer sontan.Rakhlo Vashar man,Bilie Hajar Apon Pran. Jader Rokte Rangano Ekush Ora Je Omlan, Dhonno Amar Matrivasha Dhonno Oder Pran..Jara Banglar Bir Sontan,Jibon Korese Dan.Diyese Banglar Pran...

By Omith Hasan Pavel - Copy This
Length: 230 - Sun, 16 Oct 16
Like (3) - Dislike (1) - Send This
Please login To write Sms
Googleplus Pint

Bangla Sms Category

Bangla Noboborsho SmsBangla Friendship SmsBangla Jokes SmsBangla Good Night SmsBangla Good Morning SmsBangla Insult SmsBangla Koster SmsBangla Birthday SmsBangla Miss You SmsBangla Love Sms

Bangla 21 February Sms, Bangla Shahid Sms, Bangla Bhasa dibos Sms, Bangla Language day Sms, Bengali Bhasa dibos Sms, Mother Language Day sms, Bangla Shahid day sms, 21th February sms